Warning!! W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji na obserwację wyborów.